شابلون:Infobox writing system - زبان‌های دیگر

شابلون:Infobox writing system در ۹۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

شابلون:Infobox writing system-ه قاییت.

دیل‌لر