نلسون دیوی - زبان‌های دیگر

نلسون دیوی در ۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

نلسون دیوی-ه قاییت.

دیل‌لر