۱۷۵۲-جی ایلده فرانسه - زبان‌های دیگر

۱۷۵۲-جی ایلده فرانسه در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۷۵۲-جی ایلده فرانسه-ه قاییت.

دیل‌لر