۱۹۶۴-جو ایلده ایسپانیا - زبان‌های دیگر

۱۹۶۴-جو ایلده ایسپانیا در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۶۴-جو ایلده ایسپانیا-ه قاییت.

دیل‌لر