۱۹۶۴-جو ایلده شیلی - زبان‌های دیگر

۱۹۶۴-جو ایلده شیلی در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۶۴-جو ایلده شیلی-ه قاییت.

دیل‌لر