۱۹۶۷-جی ایلده جنوبی کوره - زبان‌های دیگر

۱۹۶۷-جی ایلده جنوبی کوره در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۶۷-جی ایلده جنوبی کوره-ه قاییت.

دیل‌لر