۱۹۶۷-جی ایلده پورتوقال - زبان‌های دیگر

۱۹۶۷-جی ایلده پورتوقال در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

۱۹۶۷-جی ایلده پورتوقال-ه قاییت.

دیل‌لر