ایرانین داغلارینین سیاهی‌سی

ویکی‌پدیادان، آچیق بیلیک‌لیک‌دن
داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
اغ داغ ۳۳۲۱ آذربایجانین سیراداغلاری خلخال اردبیل
آبیدر ۲۵۲۶ زاگرس سنندج کردستان
آتشکده یا آتشگاه ۲۴۸۵ زاگرس پاوه کیرمانشاه
آتشکوه ۳۸۵۰ مرکزی البورز
آردیچ
آزاد کوه ۴۳۵۵ مرکزی البورز مازندران
آسماری
آسمان دول
آسمان سرا
آسمان کوه
آغ داغ شرقی آذربایجان
آق بابا
قله آق‌داغ ۳۳۰۳ (۳۲۵۰) اردبیل
آق داغ ۲۸۷۸ قزوین
آلا داغ ۳۲۱۰ خراسان
آلا داغ مرکزی
آهن کوه
آهنگران ۲۸۳۱ خراسان

الف[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهرستان/ اوستان
ادیو
اربط داغ
اسحاق
اسفراین
اشتران کوه
(قله سن بران)
۴۱۵۰ زاگروس سیرا داغلاری ازنا لرستان
اشگار
اکوز داغی شرقی آذربایجان
البورز البورز سیرا داغلاری مازندران، گیلان،
تهران، البورز،
قزوین و سمنان
الله اکبر ۲۸۰۴ خراسان
الوند ۳۵۷۴ مرکزی زاگروس سیرا داغلاری همدان همدان
الوند لکان ۳۰۹۶ مرکزی زاگروس سیرا داغلاری روستای لکان (خمین) مرکزی
اصلان داغ ۳۸۱۴ مرکزی زاگروس سیرا داغلاری فریدون‌شهر اصفهان
امامزاده قاسم ۲۵۱۰ اوجالیقات ایلمستان مازندران
امروله زاگرس مرکزی صحنه کیرمانشاه
امیرالمؤمنین ۳۰۷۱ زاگرس مرکزی رفسنجان کیرمان
امیری ۳۹۵۰ البورز سیرا داغلاری آمل مازندران
اناران
انبوه
اوته
اوچ مازو
اوزون بلاغ
اوغان
اولیا
اونجلیق
اوریان شرقی آذربایجان
کوه اورین ۳۶۵۰ خوی آذربایجان غربی
ایلوک ۳۲۰۰ زاگروس سیرا داغلاری اصفهان

ب[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
بدر ۳۳۵۰ زاگرس قروه کردستان
بابا تپه سی
بابا هور دورود لرستان
باجگون
کوه باران خراسان رضوی
بازارک تهران
باشوان
باغ بالا ۳۷۷۵ کیرمان
باغران ۲۶۱۲ بیرجند خراسان جنوبی
باغ شاه ۲۷۲۳ رابُر کیرمان
بحر آسمان ۳۸۷۶ جیرفت کیرمان
بدبخت کوه
برآفتاب
برآهنگ
برده رش
برده زرد آذربایجان غربی
قله برف انبار ۳۲۰۰ قم
بزکن ۲۶۵۰ دلفان لرستان
بزدان
بزقوش ۳۳۰۶ شرقی آذربایجان
بزمان ۳۵۰۳ سیستان و بلوچستان
بغرو داغ
بل ۳۹۴۳ زاگروس سیرا داغلاری اقلید فارس
بلقیس ۳۳۳۲ آذربایجانین سیراداغلاری زنجان–غربی آذربایجان
بند کیواز ۲۰۴۸ رابُر کیرمان
بنا کیله
بنفشه ۲۳۷۰ سقز کردستان
بوتالی ۲۶۲۳ زاگرس ابهر زنجان
بوقاتی
بونیکن
بهارک
بیان
بیشه علی ۲۸۰۰ پیش کوه‌های زاگرس مرکزی خمین مرکزی
بینالود ۳۲۱۱ سیرا داغ بینالود خراسان رضوی
بیستون زاگروس سیرا داغلاری بیستون کیرمانشاه

پ[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
پازنان
پاشلو
پدگی
پراو ۳۳۵۷ زاگروس سیرا داغلاری کیرمانشاه کیرمانشاه
پریز ۳۰۷۰ شهرستان دورود لرستان
پشت کوه
پشته کوه
پشمی
پلنگ باسان
پلنگ کوه
پلوار ۴۲۰۰ کیرمان
پنج انگشت
پنج خرد
پنجه علی
پهنه‌حصار ۳۳۷۵
پیرغریب چهارمحال و بختیاری
پیر محمد آذربایجان غربی
پیر محمود
پیر یوسف

ت[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
تاراز ۲۷۴۳ کوه‌های بختیاری مسجدسلیمان خوزستان
تاف
تالوار
تبریز خاتون
تپیک
تتار کوه
تخت رستم ۱۳۱۸ مرکزی
تخت سلیمان ۴۶۵۹ منطقه تخت سلیمان آذربایجان غربی
ترجان
تسیخه اصفهان
تفتان ۳۹۴۱ سیستان و بلوچستان
تکه قیه سی زنجان
تمندر ۳۵۴۷ الیگودرز الیگودرز-لرستان
تنگ دلفارد
توچال ۳۹۶۰ مرکزی البورز تهران
توفنده
تولکه
تونل
تیرچه علویجه ۴۵۰۰ زاگروس سیرا داغلاری اصفهان
ته ره غه ۲۲۲۷ بوکان آذربایجان غربی

ث[دَییشدیر]

ج[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
جاقل ۲۷۳۰ سقز کردستان
جبال حمرین
جمات
جمالی
جنجا
جوپار ۴۱۳۵ کیرمان
جهان داغی زنجان
جهان بین چهارمحال و بختیاری

چ[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
چاخار شرقی آذربایجان
چال داغ
چال قیه
چپ قلو
چرش
چشمه
چله‌خانه ۲۵۵۰ آذربایجانین سیراداغلاری آذربایجان غربی
چلیکان
چناره
چنگ الماس
چور
چلپوق
چهل تن
چهل چشمه ۳۱۷۳ کردستان
چهل قانی
۳۱۷۳ کردستان
چهل نابالغان

ح[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
حاجی‌آباد
حاجی زاغیه ۲۰۷۱ رابر کیرمان
حسین بک
حسینی
حصار بلاغی
حلوا هرمزگان
حلوان
حوض دال ۴۳۱۱ زاگرس - دنا سی سخت کهگیلویه و بویر احمد
حیدره

خ[دَییشدیر]

داغ اوجالیق سیرا داغ شهر اوستان
خامی ۳۲۷۷ زاگرس باشت کهگیلویه و بویراحمد
خرونرو ۳۶۵۲ البورز سوادکوه-ساری مازندران
خان بلاغی
خبر ۳۸۵۹ بافت کیرمان
خان خاتون
خبیر
خرگوشان
خرسنگ ۴۱۰۰ مرکزی البورز
خشچال ۴۱۸۰ البورز غربی قزوین
خروس لو اردبیل
خلنو مرکزی البورز تهران
خلیفه
خواجه (اوشیدا) ۶۹۰ سیستان و بلوچستان
خیرالمسجد زنجان

د[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
داراب شاه ۳۹۲۰ سیرا داغ دالان کوه داران اصفهان
داربید
دارسو
داروان
دالانپر آذربایجان غربی
دالاهو ۲۸۵۰ زاگروس سیرا داغلاری کرند غرب کیرمانشاه
دالخونی دکل ۳۲۶۲ زاگرس مرکزی سیرجان - پاریز کیرمان
درب لوئی
دربند
دربند باد
درفک ۲۷۵۰ یا ۲۷۳۳ سیرا داغ البورز غربی گیلان
درنیان
دره غول ۳۵۰۰ زاگروس سیرا داغلاری اصفهان
دری ۳۹۵۰ زاگروس سیرا داغلاری فریدون‌شهر اصفهان
دست گرد
دشت کوه
دماوند ۵۶۷۱ کوه‌های البورز میانی آمل مازندران
دو بلوطان
دو پشت
دنا ۴۴۰۹ کوه‌های زاگرس کهگیلویه و بویراحمد
دوپازا آذربایجان غربی
دوه سر داغ
دیوان داغ
دینار کوه زاگروس سیرا داغلاری ایلام
دالاخانی سهیل ۳۳۵۰ سیرا داغ زاگرس سنقروکلیایی کیرمانشاه
دهار(ول) ۳۲۰۰ زاگروس سیرا داغلاری یزد

|کنجخور || ۳۲۰۰ || سیرا داغ کنجخور || ||خراسان شمالی

ر[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
رامند ۲۵۸۳ رامند دانسفهان قزوین
راوندی
رباط
ریپک
ریت کوه
ریزو

ز[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
زاغ
زرد
زردکوه ۴۲۲۱ کوه‌های زاگرس چهارمحال و بختیاری
زمیاه
زیارتگاه
زرین کوه ۳۴۵۲ تهران
کوه گوی زنگی ۲۹۰۰ مرند

ژ[دَییشدیر]

س[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
سماموس ۳۶۷۸ سیرا داغ البورز گیلان
ساری داش
سالداران چهارمحال و بختیاری
سالن‌کوه ۲۶۵۰ زاگرس دزفول خوزستان
سامان چه
سامله
سایدون
سبزکوه ۲۷۵۷ خراسان جنوبی
سبلان ۴۸۱۱ اردبیل
سراج الدین کردستان
سرخ
سرخان
سردلی
سردوئیه
سرکش
سرکوما
سرو
سرهنگی
سریال
سفیدکوه ۳۴۸۲ زاگروس سیرا داغلاری اصفهان
سکار
سلطان احمد
سلطان جهانگیر
سلطانی
سمبوران
سندان داغ ۳۰۰۰ ابهر
سنگ سیاه
سوره اصفهان
سهند ۳۷۰۷ مراغه - تبریز شرقی آذربایجان
سه‌پایه تهران
سه‌طبله ۳۶۶۹ زاگروس سیرا داغلاری اصفهان
سیاسرد چهارمحال و بختیاری
سیالان ۴۲۵۰ البورز غربی مازندران و قزوین
سیاه
سیاهکوه ۳۲۵۰ زاگروس سیرا داغلاری اصفهان
سیاه بندان
سیاه کوه ۳۴۵۰ آذربایجان غربی
سیاه کوه کوه‌های مرکزی ایران سیرجان کیرمان
سیخه ۳۲۵۰ زاگروس سیرا داغلاری اصفهان
سید محمد اصفهان
سیروک ۳۱۰۰ زاگرس
امام زاده عبدالله کوه‌های منگشت
باغملک خوزستان
سورون ۳۳۰۰ زاگرس
امام زاده عبدالله کوه‌های منگشت
باغملک خوزستان

ش[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
شاه البورز ۴۲۰۰ البورز غربی
یران کوه ( شاهکوه قدیم ) ۲۳۶۹ زاگرس اصقهان اصفهان
شاه‌نشین
شهباز ۳۳۰۰ زاگرس شازند مرکزی
کوه شاه ۴۰۴۰ لاله زار بافت کیرمان
شاه جهان ۳۳۵۰ سیرا داغ آلاداغ شیروان خراسان شمالی
شاه ناصر
شاهان
شاهان‌کوه ۴۰۵۰ زاگروس سیرا داغلاری فریدون‌شهر اصفهان
شاهوار ۳۹۴۵ سیرا داغ البورز شرقی شاهرود سمنان
شاهو ۳۳۹۰ زاگروس سیرا داغلاری پاوه کیرمانشاه
شلت
شمه دشت
شور شیرین
شوه
شیخ
شیخ بزید
شیرز
شیربرفی زاگروس سیرا داغلاری بروجرد لرستان
شیرکوه ۴۰۷۵ زاگروس سیرا داغلاری تفت یزد

ص[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
صفر داغ
صفه ۲۲۵۷ زاگرس اصفهان اصفهان

ض[دَییشدیر]

ط[دَییشدیر]

ظ[دَییشدیر]

ع[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
عالی ور
عبرت ۴۰۱۰ مرکزی البورز آمل/روستای نوا مازندران
عجم ۳۰۰۹ البورز غربی خلخال/روستای اندبیل اردبیل
عطا کوه
عظیمیه
علمدار ۳۱۵۵ شرقی آذربایجان
علم‌کوه ۴۸۵۰ منطقه تخت سلیمان
علی باشی ۲۱۵۷ جلفا شرقی آذربایجان
علی بیگ لو
علی مک
عون بن علی شرقی آذربایجان

غ[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
غزال
غزان ۲۳۵۰ سیرا داغ‌های الله اکبر آذربایجان غربی
غوزی

ف[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
فارغان ۳۲۶۷ هرمزگان
فردان ۳۹۶۰ زاگروس سیرا داغلاری فریدون‌شهر اصفهان
فرنگ
فینو

ق[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
قارون ۲۷۵۰ شهرستان دورود لرستان
قولی داشی ۲۲۵۰ صلوات داغی مغان اردبیل
قازان ۲۶۵۰ آذربایجان غربی
قافل ۲۹۱۵ کوه‌های مرکزی ایران سیرجان کیرمان
قافلانکوه کوه‌های جنوبی آذربایجان| |شهرستان میانه| |شرقی آذربایجان|
قاسم خان
قالی کوه ۴۳۹۰ سیرا داغ‌های زاگرس مرکزی الیگودرز لرستان
قبله ۳۳۶۸ کیرمان
قبله اصفهان
قبله داغ ۳۲۱۰ آذربایجانین سیراداغلاری شرقی آذربایجان
قدمگاه
قراض
قرق داغی
قرمز آبگرم
قرمزی خراسان شمالی
قره داش ۲۸۷۰ آذربایجانین سیراداغلاری شرقی آذربایجان
قره داغ ۳۷۷۶ آذربایجان غربی
قره دره
قره گز ۳۳۴۷ شرقی آذربایجان
قزل ارسلان ۳۲۵۰ زاگرس مرکزی کوهستان الوند تویسرکان همدان
قزل داغ
قشلاق
قلاجه
قلاقیران ایلام
قلعه فردوس خراسان جنوبی
قلعه ماران
قلنجه
قلی‌آباد
قنبر خراسان شمالی
قندران باشی
قورخود خراسان شمالی
قوشه‌داغ ۳۱۴۹ سیرا داغ سبلان
سیرا داغ ارسباران
شرقی آذربایجان
قولی داشی اردبیل
قیدار زنجان

ک[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) رشته شهر اوستان
کمتال ۳۱۵۳ کوه‌های میشو شهرستان جلفا شرقی آذربایجان
کاپری ۲۴۸۸ آذربایجان غربی
کاچ ایلام
کازینستان لرستان
کبود سوار کردستان
کبیرکوه ۳۰۵۰ ایلام
کپه‌داغ خراسان رضوی
کت داغی
کتا کوه
کرکس ۳۸۹۵ مرکزی نطنز اصفهان
کرناسن
کلار ۳۶۳۵ زاگرس شهرستان گندمان چهارمحال و بختیاری
کلاه‌قاضی اصفهان
کلتگه ۲۳۴۵ زاگرس بوکان آذربایجان غربی
کل‌داغ خراسان شمالی
کلشفی ۲۷۰۰ زاگرس مرکزی روستاهای برجک و آقداش لرستان
کلک مرکزی
کلک‌چال تهران
کلون‌بستک ۴۲۰۰ مرکزی البورز
کلوک گاو ۲۳۸۰ رابر کیرمان
کلاهی ۳۰۱۱ زاگرس مرکزی سیرجان کیرمان
کمارج ۱۶۹۷ فارس
کنار ۱۹۸۴ رابر کیرمان
کوچک خرمال
کودالان ۳۹۱۵ زاگروس سیرا داغلاری اصفهان
کورکور
کوری کن آمل مازندران
کوشک آذربایجان غربی
کولیته
کولیها
کوه سرخ سمنان
کوه سوره ۳۵۵۰ زاگروس سیرا داغلاری اصفهان
کوه قبله ۳۵۵۰ زاگروس سیرا داغلاری اصفهان
کوه مارک ۳۵۰۱ زاگروس سیرا داغلاری فریدون‌شهر اصفهان
کوه هشتاد ۳۹۰۴ زاگروس سیرا داغلاری فریدون‌شهر اصفهان
کوه دیدسری ۳۶۶۰ زاگروس سیرا داغلاری فریدون‌شهر اصفهان
کی نو
کیامگی داغ ۳۳۴۷ آذربایجانین سیراداغلاری شرقی آذربایجان
کوه گره زاگروس سیرا داغلاری خمین مرکزی
کیسمار خراسان شمالی
کهار ۴۱۰۸ البورز شمالی مازندران
کنجخور 2000 سیرا داغ کنجخور خراسان شمال

گ[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهرستان / شهر اوستان
گئچی قله‌سی شرقی آذربایجان
گاریش
گبری
گچه
گداریگی
گران
گرمز ناب
گری همدان
گردونکوه ۴۴۰۲ منطقه تخت سلیمان تهران و البورز
گرین ۳۶۴۵ زاگرس دلفان لرستان
گزو
گشتی سر
گک
گل داغ
گل دامن داغ
گلاتوهست
گلاون
گلچین
گلستان‌کوه اصفهان
گنو ۲۳۴۷ هرمزگان
گنبد نمکی ۱۴۵۰ دشتی بوشهر
گنه خراسان شمالی
گوار
گور کوه
گوشک ۳۳۳۳ بافت کیرمان
گوشکار
گوین

ل[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ اوستان شهر
لاشکار
لاشوم اصفهان
لاله زار (کوه شاه) ۴۳۹۱ لاله زار بافت کیرمان
لندر
لوارک تهران
لونکه
لیچه تهران

م[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ اوستان
ماران ۳۴۰۰ سیرا داغ ایران مرکزی رابر کیرمان
مارک اصفهان
مافارون
ماکوان
مالو
مانشت ۲۶۲۹ زاگرس سیروان ایلام
منگشت ۳۲۰۰ سیرا داغ‌های زاگرس - منگشت باغملک و ایذه خوزستان
محمود
مرغوب
مزرا تهران
مست
مسجد میرزا
مشرحات
معارف
ملاداغی ۲۷۵۰ ابهر
ملک سیاه کوه سیستان و بلوچستان
ملک هلان ۳۱۰۰ سیرا داغ‌های الله اکبر آذربایجان غربی
مند بوشهر
منسار ۳۲۳۲ زاگرس مرکزی سیرجان کیرمان
الموقولاغ
مهرچال ۳۹۲۰ مرکزی البورز
می‌ها
میخانه ۲۳۶۲ رابر کیرمان
میش پرور لرستان
میش داغ
میشو داغ ۲۷۰۰ مرند
میشون
میناباد

ن[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
نارو
ناخ
ناسفنده کوه
نالشکن آذربایجان غربی
نای بند ۳۰۰۹ خراسان
نباورد
نثار
نخودچال
نرمیق
نسار
نظرگاه
نوا
نورو ۲۰۸۵ فارس
نیزار
نیلگ
نیوا دره

و[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
وازئه
وردلان رنگ
وروشت ۴۱۰۰ مرکزی البورز
ویزنهار
ولاش ۳۶۲۳ سیرا داغ گرین
ویلک شهرستان الیگودرز لرستان
ویلو ۳۰۳۰ شهرستان الیگودرز لرستان

ه[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
هشتاد پهلو ۲۹۷۹ لرستان
هزار ۴۵۰۱ هزار کیرمان
هشتاد اصفهان
هنزا ۴۰۸۵ کیرمان
هنجیس
هودیان
هیزمی

ی[دَییشدیر]

داغ اوجالیق (متر) سیرا داغ شهر اوستان
یشم ۳۷۵۴ زاگرس مرکزی بردسیر کیرمان
یوسف سیاه