صفحهٔ تمرین الگو

شما می‌توانید مجموعه‌ای از الگوهایی که در فضای تمرین شما ذخیره‌شده‌اند را با استفاده از پیشوندی مناسب انتخاب کنید. برای مثال اگر شما می‌خواهید پیش‌نمایشی از یک نسخهٔ شابلون:آزمایشی که شما به عنوان «ایشلدن:فلان/صفحه تمرین/شابلون:آزمایشی» داشته باشید، «ایشلدن:فلانی/صفحه تمرین» را به عنوان پیشوندی استفاده کنید.