فهرست نشانی‌های اینترنتی که دسترسی‌شان به طور سراسری قطع شده‌است

این فهرستی از تمام قطع دسترسی‌های سراسری است که در حال حاضر فعال هستند. برخی قطع دسترسی‌ها ممکن است به طور محلی غیرفعال شده باشند: این به آن معنی است که آن‌ها روی دیگر وبگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما یک مدیر محلی تصمیم گرفته‌است که آن‌ها را در این ویکی غیرفعال کند.

جستجو برای یک قطع دسترسی سراسری
(ان یئنی | ان اسکی) گؤستر (۵۰ داها یئنی | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۱۳: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 68.167.181.98 (سون تاریخ ‏۲۹ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۰:۱۳) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۵۷: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 37.115.125.68 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۲۲:۵۷) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۲:۲۸: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 2600:1:F14A:19A4:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۲۲:۲۸) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۲۳: DerHexer (meta.wikimedia.org) دسترسی 82.113.96.0/20 (سون تاریخ ‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۲۱:۲۳، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Long-term abuse of IP range by a vandal; please contact stewards@wikimedia.org if you want us to create an account for you)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۱۵: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 180.251.41.90 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۲۰:۱۵) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۹: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 5.157.43.105 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۸:۴۹) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 177.143.161.58 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۸:۱۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۳۵: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 74.120.223.152 (سون تاریخ ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۳۵) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۳۴: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 86.18.99.253 (سون تاریخ ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۳۴) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۲۹: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 129.232.128.0/17 (سون تاریخ ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۷:۲۹) را به طور سراسری بست (colo service hosting open proxies: 129.232.130.181)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۲۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 177.140.103.193 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۵:۲۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۳۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.251.64.235 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۴:۳۲) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۱۷: Jyothis (meta.wikimedia.org) دسترسی 128.71.29.4 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۴:۱۷) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۲۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 196.247.213.113 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۳:۲۲) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۳:۱۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 110.37.227.139 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۳:۱۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۱:۲۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 182.70.174.67 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۱:۲۲) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۰:۰۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 5.157.43.145 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۰:۰۲) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۵۰: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 83.220.237.122 (سون تاریخ ‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۸:۵۰، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۴۴: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 196.245.236.7 (سون تاریخ ‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۸:۴۴، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۷:۰۷: Shanmugamp7 (meta.wikimedia.org) دسترسی 202.83.56.84 (سون تاریخ ‏۵ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۷:۰۷) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۴:۵۸: Matiia (meta.wikimedia.org) دسترسی 1.46.236.63 (سون تاریخ ‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۱:۵۸) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۳:۰۴: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 2405:205:110A:4775:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۵ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۳:۰۴، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۳:۰۰: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 117.199.146.114 (سون تاریخ ‏۲۸ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۳:۰۰) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۱۶: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 91.221.66.0/23 (سون تاریخ ‏۲۱ مئی ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۲:۱۶) را به طور سراسری بست (Open proxy: cross-wiki spam)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۱۴: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 133.137.122.113 (سون تاریخ ‏۲۱ مئی ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۲:۱۴) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۴۶: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 89.215.64.0/20 (سون تاریخ ‏۲۱ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۱:۴۶) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse: Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۴۲: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 213.21.83.0/25 (سون تاریخ ‏۲۱ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۱:۴۲) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse: Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۳۹: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.214.146.0/24 (سون تاریخ ‏۲۱ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۱:۳۹) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse: Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۲۸: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 117.199.160.0/24 (سون تاریخ ‏۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۱:۲۸) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۲۱ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۱:۲۱: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 117.199.144.111 (سون تاریخ ‏۵ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۱:۲۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۱۳: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 75.166.112.226 (سون تاریخ ‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۴:۱۳) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۲۰:۱۵: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 117.199.149.153 (سون تاریخ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۲۰:۱۵) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۵۳: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 60.114.45.211 (سون تاریخ ‏۲۷ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۸:۵۳) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۲۵: HakanIST (meta.wikimedia.org) دسترسی 206.176.123.195 (سون تاریخ ‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۱:۲۵) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 217.150.83.18 (سون تاریخ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۸:۱۶) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۷:۲۵: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.185.6.199 (سون تاریخ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۷:۲۵) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۴۴: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 91.242.18.129 (سون تاریخ ‏۲۷ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۲:۴۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۴۱: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 117.199.144.209 (سون تاریخ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۲:۴۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۲۴: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 2405:205:1582:1F96:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۴ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۲:۲۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۱۹: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.201.140.0/22 (سون تاریخ ‏۲۰ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۲:۱۹، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۲:۰۱: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 2405:205:1083:3756:3847:9F2D:9746:1A7B (سون تاریخ ‏۲۲ نوْوامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۲:۰۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۳۸: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 112.207.107.83 (سون تاریخ ‏۴ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۰:۳۸، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۰۰:۰۷: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 173.245.67.94 (سون تاریخ ‏۴ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۰۰:۰۷) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۹:۰۷: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 71.218.27.226 (سون تاریخ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۹:۰۷) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۱۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 104.151.169.23 (سون تاریخ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۸:۱۹) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۶:۱۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 182.253.188.29 (سون تاریخ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۶:۱۹) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۵:۵۶: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 37.148.160.0/21 (سون تاریخ ‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۲۲ ساعت ‏۱۵:۵۶) را به طور سراسری بست (hosting service with open proxies such as 37.148.162.8)
 • ‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۵۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 196.245.236.72 (سون تاریخ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۴:۵۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۴۲: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 2A01:E34:EE2C:4470:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۲۰ ساعت ‏۱۴:۴۲) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ نوْوامبر ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۲۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 191.180.183.50 (سون تاریخ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۷ ساعت ‏۱۴:۲۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
(ان یئنی | ان اسکی) گؤستر (۵۰ داها یئنی | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)