فهرست نشانی‌های اینترنتی که دسترسی‌شان به طور سراسری قطع شده‌است

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فهرستی از تمام قطع دسترسی‌های سراسری است که در حال حاضر فعال هستند. برخی قطع دسترسی‌ها ممکن است به طور محلی غیرفعال شده باشند: این به آن معنی است که آن‌ها روی دیگر وبگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما یک مدیر محلی تصمیم گرفته‌است که آن‌ها را در این ویکی غیرفعال کند.

جستجو برای یک قطع دسترسی سراسری
(ان یئنی | ان اسکی) گؤستر (۵۰ داها یئنی | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۲۳: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.30.144.74 (سون تاریخ ‏۲۱ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۵:۲۳، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۸: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 2A01:4F8:120:32EA:0:0:0:2 (سون تاریخ ‏۲۱ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۵:۱۸، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۱: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 2A01:CB04:484:2200:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۲۱ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۴۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۵: Pmlineditor (meta.wikimedia.org) دسترسی 195.128.118.0/24 (سون تاریخ ‏۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۳۵) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 31.49.39.194 (سون تاریخ ‏۲۱ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۱۴) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 172.58.35.0/24 (سون تاریخ ‏۵ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۶:۵۱) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 192.228.186.36 (سون تاریخ ‏۲۱ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۶:۴۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۱:۳۷: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) دسترسی 138.201.117.25 (سون تاریخ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۱:۳۷) را به طور سراسری بست (Open proxy: Abused web host / VPS: <!-- Hetzner Online GmbH -->)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۳۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 2607:FB90:54AD:F38D:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۳۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۲۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 131.221.61.13 (سون تاریخ ‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۲۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۱۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 23.81.231.0/24 (سون تاریخ ‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۱۳) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۱۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 23.81.231.134 (سون تاریخ ‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۱۳) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۴۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 176.110.154.194 (سون تاریخ ‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۱:۴۳) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۰: Matiia (meta.wikimedia.org) دسترسی 2607:FB90:242E:BB8:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۳:۰۰) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۱۷: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.134.41.90 (سون تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۹:۱۷) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۱۵: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 54.216.194.0/24 (سون تاریخ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۹:۱۵) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۳۹: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 2A01:4C8:1E:3FC1:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۱:۳۹) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۳۸: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 23.81.231.34 (سون تاریخ ‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۳۸) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۲۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 66.90.190.251 (سون تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۲۳، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۰: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 82.77.198.74 (سون تاریخ ‏۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۰:۵۰، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۴۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 179.109.204.254 (سون تاریخ ‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۴۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۷: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 77.221.50.254 (سون تاریخ ‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۳۷) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۳۲: -revi (meta.wikimedia.org) دسترسی 2607:FB90:7AA9:A998:5C84:B41A:3143:95C2 (سون تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۳۲، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۲۴: -revi (meta.wikimedia.org) دسترسی 2607:FB90:2427:3A1C:7517:35AD:98F0:E702 (سون تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۲۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۴۱: Matiia (meta.wikimedia.org) دسترسی 86.158.30.173 (سون تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۴۱) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۱۵: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.27.238.234 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۴:۱۵، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۷: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 199.34.85.233 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۴:۰۷، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۴: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 64.120.53.70 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۴:۰۴، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۴: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 167.249.76.33 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۴:۰۴، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۴:۰۲: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 173.0.52.245 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۴:۰۲، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۸: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 144.172.90.188 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۵۸، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۷: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 37.115.218.9 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۵۷، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۶: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 37.115.124.97 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۵۶، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۵۳: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 144.172.105.17 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۵۳، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۸: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 172.86.104.148 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۴۸، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۶: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 104.194.150.126 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۴۶، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۵: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 172.107.160.18 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۴۵، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۴: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 192.241.12.186 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۴۴، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۳: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 172.86.110.60 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۴۳، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۲: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 192.241.12.125 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۴۲، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۴۰: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 178.137.83.7 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۴۰، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۷: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 85.244.217.245 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۳۷، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۳۶: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 66.70.153.29 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۳۶، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۱: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 2607:FB90:2777:BF3D:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۰۱) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۵۵: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 23.81.228.165 (سون تاریخ ‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۱:۵۵) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۴: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 75.143.41.67 (سون تاریخ ‏۲۰ اوْکتوبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۱:۴۴) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۵۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 172.58.35.178 (سون تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۶:۵۳) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 94.197.120.0/24 (سون تاریخ ‏۲۰ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۶:۴۹) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۳۷: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.99.3.74 (سون تاریخ ‏۲۳ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۳:۳۷) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۳۳: Trijnstel (meta.wikimedia.org) دسترسی 175.138.128.0/18 (سون تاریخ ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۳۳، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: if you are affected by this block, please email stewards@wikimedia.org)
(ان یئنی | ان اسکی) گؤستر (۵۰ داها یئنی | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)