فهرست نشانی‌های اینترنتی که دسترسی‌شان به طور سراسری قطع شده‌است

پرش به ناوبری پرش به جستجو

این فهرستی از تمام قطع دسترسی‌های سراسری است که در حال حاضر فعال هستند. برخی قطع دسترسی‌ها ممکن است به طور محلی غیرفعال شده باشند: این به آن معنی است که آن‌ها روی دیگر وبگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما یک مدیر محلی تصمیم گرفته‌است که آن‌ها را در این ویکی غیرفعال کند.

جستجو برای یک قطع دسترسی سراسری
(ان یئنی | ان اسکی) گؤستر (۵۰ داها یئنی | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۳۲: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 173.234.154.247 (سون تاریخ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۳۲، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۸: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 120.37.186.239 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۷:۵۸) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۶: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 108.177.7.0/24 (سون تاریخ ‏۱۳ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۷:۵۶) را به طور سراسری بست (Open proxy: This IP address range has been blocked due to abuse. Please contact stewards@wikimedia.org if you are affected)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۶: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 108.177.6.0/24 (سون تاریخ ‏۱۳ مارس ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۷:۵۶) را به طور سراسری بست (Open proxy: This IP address range has been blocked due to abuse. Please contact stewards@wikimedia.org if you are affected)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۲: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 184.96.231.249 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۷:۵۲) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۶: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 216.9.110.8 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۶:۴۶) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۵: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 76.218.214.160 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۶:۴۵) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 83.30.77.120 (سون تاریخ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۴۱) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۴۰: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.204.111.187 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۶:۴۰) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۸: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 1.186.171.80 (سون تاریخ ‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۳۸) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۷: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 200.10.37.95 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۶:۳۷) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۹: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 95.81.168.176 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۶:۲۹) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۱: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 216.9.110.14 (سون تاریخ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۲۱) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۲۰: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 2603:3024:1F02:8200:ECD2:90E1:1100:7421 (سون تاریخ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۲۰) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۵۶: Mardetanha (meta.wikimedia.org) دسترسی 194.181.228.65 (سون تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۵:۵۶) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۳: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.105.165.134 (سون تاریخ ‏۱۴ دسامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۰:۱۳) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۰۴: Hoo man (meta.wikimedia.org) دسترسی 61.5.147.176 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۲:۰۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۲۷: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 177.107.188.26 (سون تاریخ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۰:۲۷، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۰۲: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 217.27.220.232 (سون تاریخ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۰:۰۲، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۵۴: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 104.129.192.65 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۰:۵۴) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۵۳: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 104.129.192.55 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۰:۵۳) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۴۸: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 157.131.78.240 (سون تاریخ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۰:۴۸) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۴۶: علاء (meta.wikimedia.org) دسترسی 180.251.13.134 (سون تاریخ ‏۲۷ دسامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۰:۴۶) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۱۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 43.239.73.238 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۳:۱۲) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۱۷: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 195.29.9.118 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۲:۱۷) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۰۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 107.209.191.206 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۲:۰۳) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۰۳: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.110.245.98 (سون تاریخ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۲:۰۳، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۴۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 84.241.47.70 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۱:۴۲) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۳۲: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 110.82.145.176 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۱:۳۲) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۲۳: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 187.87.206.158 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۱:۲۳) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۲۴: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 103.94.132.18 (سون تاریخ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۲۴، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 138.97.146.63 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۱۹) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۸: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 96.8.113.204 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۱۸) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۸: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 193.27.243.122 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۱۸) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۸: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 95.104.54.227 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۱۸) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۷: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 200.77.186.161 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۱۷) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.228.117.162 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۱۶) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۱۰: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 218.208.91.111 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۱۰) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۱۰: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.83.168.109 (سون تاریخ ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۹:۱۰) را به طور سراسری بست (Open proxy: <!-- CGI proxy -->)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۷: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 122.31.174.48 (سون تاریخ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۹:۰۷) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۷: Rxy (meta.wikimedia.org) دسترسی 189.240.27.202 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۹:۰۷) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۷: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 164.138.81.136 (سون تاریخ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۵:۳۷، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۷: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 91.135.126.89 (سون تاریخ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۰۷، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۰۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 68.188.159.24 (سون تاریخ ‏۱۲ ژانویه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۳:۰۶) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۴۴: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 190.242.47.102 (سون تاریخ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۱:۴۴، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۰۸: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 107.175.227.170 (سون تاریخ ‏۱۲ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۹:۰۸، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۰۰: Ruslik0 (meta.wikimedia.org) دسترسی 146.0.76.66 (سون تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۱:۰۰، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۴۹: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 52.124.18.40 (سون تاریخ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۴۹، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۲۰:۰۷: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.31.155.124 (سون تاریخ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۲۰:۰۷، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۱ دسامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۰۷: Pmlineditor (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.44.77.0/24 (سون تاریخ ‏۱۱ ژوئن ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۹:۰۷، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot: Long term abuse. Should you be affected by this block, please contact us)
(ان یئنی | ان اسکی) گؤستر (۵۰ داها یئنی | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)