فهرست نشانی‌های اینترنتی که دسترسی‌شان به طور سراسری قطع شده‌است

این فهرستی از تمام قطع دسترسی‌های سراسری است که در حال حاضر فعال هستند. برخی قطع دسترسی‌ها ممکن است به طور محلی غیرفعال شده باشند: این به آن معنی است که آن‌ها روی دیگر وبگاه‌ها اثر می‌گذارند، اما یک مدیر محلی تصمیم گرفته‌است که آن‌ها را در این ویکی غیرفعال کند.

جستجو برای یک قطع دسترسی سراسری
(ان یئنی | ان اسکی) گؤستر (۵۰ داها یئنی | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)
 • ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۹: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 91.246.115.133 (سون تاریخ ‏۱۹ فوریه ۲۰۲۱ ساعت ‏۱۶:۰۹) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۹: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 173.201.196.55 (سون تاریخ ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۶:۰۹) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۶: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 2604:A880:400:D0:0:0:3C:2001 (سون تاریخ ‏۲۲ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۰۶) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۳۱: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 112.124.35.165 (سون تاریخ ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۱:۳۱) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۶: HakanIST (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.119.115.251 (سون تاریخ ‏۱۹ مئی ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۷:۵۶) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۵۰: HakanIST (meta.wikimedia.org) دسترسی 89.35.105.124 (سون تاریخ ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۷:۵۰) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۷: HakanIST (meta.wikimedia.org) دسترسی 212.44.104.81 (سون تاریخ ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۷:۴۷) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۷: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 137.74.1.203 (سون تاریخ ‏۲۶ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۷:۳۷، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۳۷: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 2A04:9DC0:C1:7:DAD3:85FF:FEBE:CBF8 (سون تاریخ ‏۲۲ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۷:۳۷) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۹ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۲۴: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 125.161.105.172 (سون تاریخ ‏۲۲ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۰:۲۴) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۲۲:۱۰: Masti (meta.wikimedia.org) دسترسی 52.187.166.244 (سون تاریخ ‏۱۸ مئی ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۲:۱۰، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۲۱:۵۸: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 104.202.4.200 (سون تاریخ ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۱:۵۸) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۴۱: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 104.202.87.193 (سون تاریخ ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۹:۴۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۳۱: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 201.53.99.132 (سون تاریخ ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۹:۳۱) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۷: Shanmugamp7 (meta.wikimedia.org) دسترسی 123.219.107.47 (سون تاریخ ‏۲۵ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۵۷) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۱: Melos (meta.wikimedia.org) دسترسی 124.253.240.0/24 (سون تاریخ ‏۱۸ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۶:۳۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot: Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۹: Vituzzu (meta.wikimedia.org) دسترسی 62.151.180.0/22 (سون تاریخ ‏۱۸ فوریه ۲۰۲۳ ساعت ‏۱۳:۱۹) را به طور سراسری بست (hosting service with open proxies such as 62.151.181.174)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۱:۰۹: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org) دسترسی 70.31.126.0/24 (سون تاریخ ‏۲۵ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۱:۰۹، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۸:۴۵: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 175.158.216.0/22 (سون تاریخ ‏۲۰ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۸:۴۵، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۴۸: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.134.128.0/18 (سون تاریخ ‏۲۰ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۷:۴۸، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۳۷: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 175.158.217.0/24 (سون تاریخ ‏۱۸ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۶:۳۷) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۱۱: Defender (meta.wikimedia.org) دسترسی 2600:1700:1E0:6B2F:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۱۸ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۰:۱۱) را به طور سراسری بست (Long-term abuse: Decker)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۲۳:۰۵: MarcoAurelio (meta.wikimedia.org) دسترسی 173.13.184.90 (سون تاریخ ‏۱۷ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۲۳:۰۵) را به طور سراسری بست (Cross-wiki vandalism)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۴۹: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 184.4.160.22 (سون تاریخ ‏۱۷ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۹:۴۹) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۳۵: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 90.16.171.97 (سون تاریخ ‏۲۰ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۹:۳۵) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۹: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.244.29.224/28 (سون تاریخ ‏۱۷ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۴۹) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: Leaky webhost. Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۰: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 220.157.192.230 (سون تاریخ ‏۱۷ مئی ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۴۰) را به طور سراسری بست (Cross-wiki abuse)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۴۰: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 38.122.71.160/29 (سون تاریخ ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۸:۴۰) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۹: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 198.15.118.0/24 (سون تاریخ ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۸:۰۹) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۶: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 121.125.98.116 (سون تاریخ ‏۱۷ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۰۶) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۵: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 42.113.93.140 (سون تاریخ ‏۱۷ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۰۵) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۸:۰۳: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 185.228.80.0/24 (سون تاریخ ‏۱۷ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۸:۰۳) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۷:۵۲: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 60.225.234.28 (سون تاریخ ‏۱۷ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۷:۵۲) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۶: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 196.17.232.79 (سون تاریخ ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۶:۳۶) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۶: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 45.41.144.23 (سون تاریخ ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۶:۳۶) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۳۶: Stryn (meta.wikimedia.org) دسترسی 46.244.29.228 (سون تاریخ ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۱۶:۳۶) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۳۹: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 184.185.132.0/23 (سون تاریخ ‏۱۷ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۳۹) را به طور سراسری بست (Long-term abuse: Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۹: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 2600:8807:201:AC00:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۱۷ مئی ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۱۹، فقط کاربران گمنام) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۵:۱۶: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 2600:8807:201:F500:0:0:0:0/64 (سون تاریخ ‏۱۷ مئی ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۵:۱۶) را به طور سراسری بست (Long-term abuse)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۳:۱۱: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 104.202.186.44 (سون تاریخ ‏۱۷ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۳:۱۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۶: Trijnstel (meta.wikimedia.org) دسترسی 198.44.192.0/23 (سون تاریخ ‏۱۷ مئی ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۰:۴۶) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۱۰:۴۵: Trijnstel (meta.wikimedia.org) دسترسی 198.44.193.221 (سون تاریخ ‏۱۷ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۱۰:۴۵) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۷:۲۸: Ajraddatz (meta.wikimedia.org) دسترسی 183.82.97.1 (سون تاریخ ‏۲۴ فوریه ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۷:۲۸) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۱: Shanmugamp7 (meta.wikimedia.org) دسترسی 124.253.130.43 (سون تاریخ ‏۳ مارس ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۶:۴۱) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: spambot)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۵۷: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 216.218.131.171 (سون تاریخ ‏۱۷ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۳:۵۷) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۳:۳۷: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 190.238.48.0/24 (سون تاریخ ‏۱۷ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۳:۳۷) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: Leaky webhost. Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۲۸: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 2A03:2880:1020:9FE4:FACE:B00C:0:8000 (سون تاریخ ‏۱۷ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۲:۲۸) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۲۶: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 89.145.231.170 (سون تاریخ ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۲:۲۶) را به طور سراسری بست (Open proxy)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۲:۲۰: RadiX (meta.wikimedia.org) دسترسی 85.203.22.208/28 (سون تاریخ ‏۱۷ آقوست ۲۰۱۸ ساعت ‏۰۲:۲۰) را به طور سراسری بست (Cross-wiki spam: Leaky webhost. Should you be affected by this block, please contact us)
 • ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۸، ساعت ۰۰:۵۶: Tegel (meta.wikimedia.org) دسترسی 91.215.216.44 (سون تاریخ ‏۱۷ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ‏۰۰:۵۶) را به طور سراسری بست (Open proxy)
(ان یئنی | ان اسکی) گؤستر (۵۰ داها یئنی | ) (۲۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۵۰۰)