تاتارجا سؤزلوکلر

ویکی‌پدیا، آچیق بیلیک‌لیک‌دن
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آنلاتمالی سؤزلوکلر[دَییشدیر]

 • ناصری، قیوم. لهجه تاتاری، ۲ ج، قازان: اونیورسیتت تیپولیتوقرافی، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶؛
 • ولیدی ج. تاتار دیلی‌نین دولو سؤزلوگو. 2 کیسکته. – کازان، 1927، 1929.
 • تاتار دیلی‌نین آنلاتمالی سؤزلوگو. ت. ای–ییی. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1977، 1979، 1981.
 • ایسلام دینی توریندا بیلیشمه سؤزلوک / دوز. یا. ق. آبدوللین، ش. ش. آبیلوو، ر. ق. بالتانوو ه.ب. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1981.
 • تاتار دیلی‌نین آنلاتمالی سؤزلوگو / ف. ه. قانیئو رئد. – کازان: ماتبوقات يورتی، 2005.
 • میللییت سؤزلوگو / دوز. آ. تیمئرقالین. – کازان: مقاریف، 2007.
 • قانیئو ف. ه. تئزمه فعللرینین آنلاتمالی سؤزلوگو: ایکی کیسکته. بئرئنچئ کیسک (ا–ک). – کازان: مقاریف، 2009؛ ایکینچئ کیسک (ل–یا). – کازان: پاراویتتا، 2012.
 • تاتار دیلی‌نین مکتپلر اؤچئن آنلاتمالی سؤزلوگو. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،2013. – 510 ب.
 • تاتار دیلی‌نین آنلاتمالی سؤزلوگو: بیر توم: آ–و. – کازان: تهسی، 2015. – 712 ب.
 • تاتار دیلی‌نین آنلاتمالی سؤزلوگو: ایکی توم: ق–ي. – کازان: تهسی، 2016. – 748 ب.
 • تاتار دیلی‌نین آنلاتمالی سؤزلوگو: اوچ توم: ک. – کازان: تهسی، 2017. – 744 ب.

فرازئولوقیک سؤزلوکلر[دَییشدیر]

 • ل. ،بورهانووا ن. ب. ،مخموتووا ل. ت. تاتار دیلی‌نین فرازئولوقییاسئ، مکال هم ايتئمنرئ. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1957.
 • بورهانووا ن. ب. ،مخموتووا ل. ت. روسچا-تاتارچا فرازئولوقیک سؤزلوک. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1959.ایسنبت ن.
 • تاتار خالیک مقاللری. ت. ای–ییی. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1959، 1963، 1967.
 • اختوو ق. اون. تاتار دیلی‌نین فرازئولوقیک ايتئلمه‌لر سؤزلوگو. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1982.
 • ایسنبت ن. تاتار دیلی‌نین فرازئولوقیک سؤزلوگو: 2 تومدا. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1989، 1990.
 • بايرامووا ل. ک. اوچئبنیي تئماتیچئسکیي روسسکو-تاتارسکیي فرازئولوقیچئسکیي سلووار. – کازان: تاتار. کن. ایزد-وو، 1991.
 • سافیوللینا ف. س. تاتارچا-روسچا فرازئولوقیک سؤزلوک. – کازان: مقاریف، 2001.
 • قاففارووا ف. ف. ،سابئرووا ق. ق. تاتارچا-روسچا ایدیومالار سؤزلوگو / ف. ای. تاهیرووا رئد. – کازان: آلما-لیت، 2006.
 • روسسکو-آنقلو-نئمئتسکو-تورئتسکو-تاتارسکیي فرازئولوقیچئسکیي سلووار. – کازان: ایزد-وو کقو، 2008.
 • کیسکاچا اوزبکچه-تاتارچا مکال هم ايتئمنر سؤزلوگو / م. م. آبدوراخیموو. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،2010.

اورفوقرافیک سؤزلوکلر[دَییشدیر]

 • تاتار دیلی‌نین اورفوقرافیک سؤزلوگو / دوز. آ. اون. نوریئوا ه.ب. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1983.
 • تاتار دیلی‌نین اورفوقرافییا سؤزلوگو / ف.ه. قانیئو، ای.ای. سابیتووا؛ ف.ه. قانیئو رئد. — کازان: راننور، 2002. = اورفوقرافیچئسکیي سلووار تاتارسکوقو یازیکا.بو اورفوقرافییا سؤزلوگو کابول ایتئلقن کاقیيده‌لر نیقئزئنده دوزئلدئ. سونقی واکیتتا تاتار تئل بئلئمئنئن اوسئشئنه بيلنئشلئ بیک سیرک کئنه یانالیکلار کئرتئلدئ. سؤزلوکته 140 079 سوز هم سوز فورماسی تئرکلدئ. سؤزلوک کین کاتلاو اوکوچیلار اؤچئن قامه‌لی کوللانما بولاراک چیقاریلا.قازیزووا، ف.م. تاتار دیلی‌نین اورفوقرافییا سؤزلوگو. — کازان، 2003. =
 • غزیزووا، ف.م. تاتار تئلئنئن اورفوگرافیǝ سوزلئگئ. — قازان، 2003. سؤزلوکته خزئرقئ تاتار ادبی دیلی‌نین لئکسیک بايلیقی توپلانقان، سوزلرنئن، سوز فورمالارینین دؤرئس یازیلیشی یانا اورفوقرافییا کاقیيده‌لرئنه نیقئزلنئپ بیرئله. سؤزلوکته لاتین قرافیکاسی کوللانا.سلیموو، اون.اون. تاتار دیلی‌نین اورفوقرافیک-اورفوэپیک سؤزلوگو. — کازان: یانالیف، 2004. — 192 ب.
 • سالیموو، اون.اون. اورفوقرافیچئسکو-اورفوэپیچئسکیي سلووار تاتارسکوقو یازیکا (نا تات. یاز.).بو سؤزلوک قوموم کابول ایتئلقن هم تاتار دیلی‌نین آکادئمیک قرامماتیکاسیندا تاسویرلانقان اورفوقرافییا، دؤرئسيتو کاقیيده‌لرئ نیقئزئنده دوزئلدئ. سؤزلوکته ايتئلئش-یازیلیش آراسیندا بئرکادر آئرما بولقان، آویرراک یازیلیشلی هم ايتئلئشلئ 10000 آرتیک سوز تئرکلدئ. سوزلرنئن یازیلیشی کیریللیتسیدا هم 1999 ائلدا کابول ایتئلقن لاتین قرافیکاسیندا بیرئل، شوننان سون قادیلشتئرئلقن قامه‌لی ترانسکریپتسییاده سوزنئن ايتئلئشئ (اوازلارنین ايتئلئشئ، سوز باسیمی ه.ب.) کورستئله. سؤزلوک مکتپ اوکوچیلاری، ستودئنتلار، تاتار تئلئ اوکوتوچیلاری، رادیو-تئلئویدئنیئ خئزمتکرلرئ هم، قومومن، کین کاتلاو اوکوچیلار اؤچئن قامه‌لی کوللانما بولاراک تکъدیم ایتئله.

ائتیمولوژیک سؤزلوکلر[دَییشدیر]

 • خمتیانوو ر. ق. تاتار دیلی‌نین کیسکاچا تاریخی-эتیمولوقیک سؤزلوگو. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،2001.
 • اخمتیانوو ر. ق. تاتار دیلی‌نین эتیمولوقیک سؤزلوگو: 4 تومدا. بیر ت. – بؤرئ: بدپی، 2005. (القا تابا 4 توم ایتئپ دوزودن باش تارتیلیپ، ایکی تومدا باستیریلا، توبندقئلرنئ کاراقیز.)خمتیانوو ر. ق. تاتار دیلی‌نین эتیمولوقیک سؤزلوگو: 2 تومدا. بیر توم (ا–ل). – کازان: مقاریف – واکیت، 2015. – 543 ب.
 • اخمتیانوو ر. ق. تاتار دیلی‌نین эتیمولوقیک سؤزلوگو: 2 تومدا. ایکی توم (م –یا). – کازان: مقاریف – واکیت، 2015. – 567 ب.

دیالئکتولوقیک سؤزلوکلر[دَییشدیر]

 • دیالئکتولوقیک سؤزلوک. بئرئنچئ چیقاریلیش / دوز. ل. جلي، اون. شابانوو، آ. کامسکیي، س. امیروو. – کازان: تاتقوسیزدات، 1948.
 • دیالئکتولوقیک سؤزلوک. ایکینچئ چیقاریلیش / دوز. ن. ب. بورهانووا، ق. ک. یاکوپووا / ل. جلي رئد. – کازان: تاتقوسیزدات، 1953.
 • دیالئکتولوقیک سؤزلوک. اؤچئنچئ چیقاریلیش / دوز. ن. ب. بورهانووا، ل. ت. مخموتووا / ل. جلي رئد. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1958.
 • تاتار دیلی‌نین دیالئکتولوقیک سؤزلوگو / ل. ت. مخموتووا رئد. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1969.
 • توماشئوا د. ق. سلووار دیالئکتوو سیبیرسکیخ تاتار. – کازان: ایزد-وو کقو، 1992.
 • تاتار دیلی‌نین دیالئکتولوقیک سؤزلوگو / د. ب. رامازانووا رئد. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1993.
 • تاتار دیلی‌نین زور دیالئکتولوقیک سؤزلوگو / دوز.: ف. س. بایازیتووا، د. ب. رامازانووا، ز. ر. سادیيکووا، ت. اون. خيرئتدینووا. – کازان: تاتار. کیت. نشر. ،2009.

روسچا سؤزلوکلر[دَییشدیر]

 • تاتارچا-روسچا سؤزلوک: 2 تومدا. ت. 1 (ا–ل). — کازان: مقاریف، 2007. — 726 ب. = تاتارسکو-روسسکیي سلووار: بئش 2-خ ت. ت. 1 (ا–ل). — کازان: ماقاریف، 2007. — 726 س.
 • تاتارچا-روسچا سؤزلوک: 2 تومدا. ت. 2 (م–یا). — کازان: مقاریف، 2007. — 726 ب. = تاتارسکو-روسسکیي سلووار: بئش 2-خ ت. ت. 2 (م–یا). — کازان: ماقاریف، 2007. — 726 س.
 • 56000 چاماسی سوز، 7400 فرازئولوقیک بئرملئک. تر فا ق. ایبراهیموو ایسئمئندقئ تئل، ادبییات هم سنقات اینستیتوتی.تاتارچا-روسچا سؤزلوک: 25000 سوز / ای.ق. قابدوللین، ف.ه. قانیئو، م.ق. مؤخممه‌دیئو، ر.ق. юنه‌لیئوا؛ ف.ه. قانیئو رئد. — 5 نچئ باسما. — کازان: تاتار. کیت. نشر. ،2009. — 524 ب. = تاتارسکو-روسسکیي سلووار: 25000 سلوو / ای.آ. آبدوللین، ف.آ. قانیئو، م.ق. موخامادیئو، ر.آ. юنالئئوا؛ پود رئد. ف.آ. قانیئوا. — 5-ائ ایزد. — کازان: تاتار. کن. ایزد-وو، 2009. — 524 س.4 نچئ باسما 2004 ائلدا باسیلیپ چیککان.
 • روسچا-تاتارچا سؤزلوک: 47000 چاماسی سوز / ه.م. آخونجانوو، ر.س. قازیزوو، ف.ه. قانیئو ه.ب. ؛ف.ه. قانیئو رئد. — دوز. 4 نچئ باسما. — م.: اینسان، 1997. — 720 ب. = روسسکو-تاتارسکیي سلووار: اوک. 47000 سلوو / э.م. آخونزیانوو، ر.س. قازیزوو، ف.آ. قانیئو ای در. ؛پود رئد. ف.آ. قانیئوا. — 4-ائ ایزد. ،ایسپر. — م.: اینسان، 1997. — 720 س.1 نچئ باسما «روسسکیي یازیک» نشرییاتیندا 1984 ائلدا باسیپ چیککان.2 نچئ اوزقرئشسئز باسما 1985 ائلدا باسیپ چیککان.3 نچئ دوزتئلقن باسما 1991 ائلدا باسیپ چیککان.
 • روسچا-تاتارچا تئخنیک تئرمیننار سؤزلوگو: 30000 چاماسی سوز / آ.ک. юلداشئو، ه.ز. افلتونوو، ه.اون. جوماقیلوو، ر.ق. نوروللین؛ ای.م. نیزاموو رئد. — کازان: مقاریف، 2000. — 256 ب. = روسسکو-تاتارسکیي سلووار تئخنیچئسکیخ تئرمینوو: اوک. 30000 سلوو / آ. ک. юلداشئو، آ.ز. آفلیاتونوو، آ.اون. زیماقولوو، ر.ق. نوروللین؛ پود رئد. ای.م. نیزامووا. — کازان: ماقاریف، 2000. — 256 س.
 • روسچا-تاتارچا سؤزلوک / ف.ه. قانیئو، ف.ف. قاففارووا؛ ف.ه. قانیئو رئد. — 2 نچئ باسما. — کازان: تاتار. کیت. نشر. ،2001. = روسسکو-تاتارسکیي سلووار / ف.آ. قانیئو، ف.ف. قاففارووا؛ پود رئد. ف.آ. قانیئوا — 2-ائ ایزد. — کازان: تاتار. کن. ایزد-وو، 2001. [1]1 نچئ باسما «راننور» نشرییاتیندا 2000 ائلدا باسیپ چیککان. 11000 چاماسی سوز.ووسکرئسئنسکیي آ. روسسکو-تاتارسکیي سلووار س پرئدیسلوویئم او پرویزنوشئنیی ای эتیمولوقیچئسکیخ ایزمئنئنییاخ تاتارسکیخ سلوو، 1894.اوسترووموو ن.پ.
 • تاتارسکو-روسسکیي سلووار. — کازان: تیپ-یا ایمپئراتورسکوقو اونیوئرسیتئتا، 1892. — 246 س.
 • ایلمینسکیي ن.ای. ،ووسکرئسئنسکیي آ.آ.قیقانوو ای. قرامماتیکا تاتارسکوقو یازیکا، 1801.
 • ماخسوس آتامالار سؤزلوکلرئکیتاپخانه‌لر، نشرییاتلار هم مقъلومات اوئشمالاری خئزمتکرلرئ اؤچئن روسچا-تاتارچا سؤزلوک / جاو. مؤخ. ر.ای. ولیئو. — کازان: مقاریف، میللی کیتاپ، 1998. — 176 س.
 • روسسکو-تاتارسکیي سلووار دلیا رابوتنیکوو بیبلیوتئک، ایزداتئلستو ای اینفورمایتسوننیخ سلوژب / اوتو. رئد. ر.ای. والیئو. — کازان: ماقاریف، میللی کیتاپ، 1998. — 176 س.قازیزووا، ف.م. روسچا-تاتارچا ایکъتیسادی آتامالار سؤزلوگو. — کازان: راننور، 1999. — 448 ب. = غǝزیزووا، ف.م. روسچا-تاتارچا ایقتیصادی آتامالار سوزلئگئ. — قازان: راننور، 1999. — 448 ب. = قازیزووا، ف.م. روسسکو-تاتارسکیي سلووار эکونومیچئسکیخ تئرمینوو. — کازان: راننور، 1999. — 448 س.14 500 چاماسی قوموم ایکъتیساد، بюدژئت، فینانس، والюتا، سالیم، بوخقالتئرلیک ایسبئ، آودیت، مارکئتینق ه.ب.ش. مسله‌لرقه کاراقان آتامالارنی، سوزتئزمه‌لرنئ هم تئشئنچه‌لرنئ эچئنه آلقان بو سؤزلوک کوللانما بولاراک، خوجالیک جیتکچئلرئ، эشمکرلر، ترجئمچئلر، юقاری اوکو يورتلاری اوکیتوچیلاری هم ستودئنتلاری، شولاي اوک ایکъتیساد بئلن کیزیکسینوچیلار ایقъتیبارینا تکъدیم ایتئله. تاتار سوزلرئ لاتین هم کیریلل قرافیکاسیندا بیرئله.امیروو، ک.ف. روسچا-تاتارچا юریدیک سؤزلوک: 10000 چاماسی سوز؛ ف.ه. قانیئو رئد. — کازان: تاتار. کیت. نشر. ،1996. — 103 ب. = آمیروو، ک.ف. روسسکو-تاتارسکیي юریدیچئسکیي سلووار: اوک. 10000 سلوو؛ پود رئد. ف.آ. قانیئوا. — کازان: تاتار. کن. ایزد-وو، 1996. — 103 س.آویل خوجالیقیندا خئزمت ایمینلئقئ: روسچا-تاتارچا سؤزلوک: 4 800 چاماسی سوز / آ.اون. زیماقولوو، ر.ق. نوروللین، ف.ای.قابدراخمانوو، ن.ف. نیقماتوللین؛ ف.ف. قاففارووا رئد. — کازان: مقاریف، 2008. — 214 ب. = اوخرانا ترودا و سئلسکوم خوزیايستوئ: روسسکو-تاتارسکیي سلووار: اوک. 4 800 سلوو / آ.اون. زیماقولوو، ر.ق. نوروللین، ف.ای.قابدراخمانوو، ن.ف. نیقماتوللین؛ پود رئد. ف.ف. قاففاروووي. — کازان: ماقاریف، 2008. — 214 س.آنلاتمالی-بئلئشمه سؤزلوکلربیولوقییادن روسچا-تاتارچا آنلاتمالی سؤزلوک: 10000 چاماسی سوز / ف.ق. سیتدیکوو، ر.ک. ذکیئو، آ.ب. خالیدوو ه.ب. ؛ف.ق. سیتدیکوو، ر.ک. ذکیئو رئد. — کازان: مقاریف، 1998. — 655 ب. = بیولوقیچئسکیي روسسکو-تاتارسکیي تولکوویي سلووار: اوک. 10000 سلوو / ف.ق. سیتدیکوو، ر.ک. زاکیئو، آ.ب. خالیلوو ای در. ؛پود رئد. ف.ق. سیتدیکووا، ر.ک. زاکیئوا. — کازان: ماقاریف، 1998. — 655 س. سؤزلوک خزئرقئ بیولوقییا فنئنئن تؤپ تارماکلاری بولقان بوتانیکا، زوولوقییا، آناتومییا، فیزیولوقییا، تسیتولوقییا، قئنئتیکا، بیوخیمییا، эمبریولوقییا، بیوقئوقرافییا، بیوتئخنولوقییا ه.ب. بوئنچا بئلئشمه یاردملئکنئ تشکیل ایته.خؤسئنوو، ج.آ. قئوقرافییادن روسچا-تاتارچا آنلاتمالی-بئلئشمه سؤزلوک. — کازان: راننور، 2003. — 432 ب. = خوساینوو، ز.آ. قئوقرافیچئسکیي روسسکو-تاتارسکیي تولکووو-سپراووچنیي سلووار. — کازان: راننور، 2003. — 432ص.قاللموو، ر.ف. روسچا-تاتارچا تاریخ تئرمیننارینین آنلاتمالی سؤزلوگو. — کازان: مقاریف، 2006. — 224 ب. = قاللیاموو، ر.ف. روسسکو-تاتارسکیي تولکوویي سلووار ایستوریچئسکیخ تئرمینوو. — کازان: ماقاریف، 2006. — 224 س.یاکینچا 6000 سوز.ایسئمنر سؤزلوکلرئساتتار-مولیللئ، ق. تاتار ایسئمنرئ نی سؤيلی؟ (تاتار ایسئمنرئنئن تولی آنلاتمالی سؤزلوگو). — کازان: راننور، 1998. — 488 ب. = ساتتاروو-مولیللئ، ق. او چئم قوووریات تاتارسکیئ ایمئنا؟ (پولنیي تولکوویي سلووار تاتارسکیخ لیچنیخ ایمئن).مشهور قالیم-اونوماست قومر ساتتاروو-مولیللئ بو کیتابیندا تؤرلئ چیقاناکلاردان سونقی اوتیز بیش ائل دوامیندا جیينالقان 15000 یاکین (تؤردشلرئ بئلن 20000 آرتیک) تاتار ایر-آت هم خاتین-کیز ایسئمئ توپلاپ بیرئلقن. آلارنین تاتارچا هم روسچا دؤرئس یازیلیشلاری، قئنئزیس (کايسی تئل سوزئ بولولاری) کورستئلقن، لئکسیک مقъنه‌لرئ هم эتیمولوقییالرئ آنلاتیلقان.تاتارچا-روسچا کئشئ ایسئمنرئ هم فامیلییالر سؤزلوگو / ق.ف. ساتتاروو، ر.ق. اخمتیانوو، ف.ه. قانیئو ه.ب. — کازان: تاتار. کیت. نشر. ،2006. — 375 ب. =
 • تاتارسکو-روسسکیي سلووار لیچنیخ ایمئن ای فامیلیي / ق.ف. ساتتاروو، ر.ق. آخمئتیانوو، ف.آ. قانیئو ای در. — کازان: تاتار. کن. ایزد-وو، 2006. — 375 س.یاکینچا 7000 بئرملئک.قارپ یازوینداپولنیي روسسکو-تاتارسکیي سلووار هتتپ://دارول-کوتوب.جوم/بووکس/446/ / س. راخمانکولوو، آ. کارام؛ نا آرابسک. قرافیکئ. — کازان: قاسر، 1920. — 680 س.]قارپچه-تاتارچا-روسچا آلینمالار سؤزلوگو: تاتار ادبییاتیندا کوللانیلقان قارپ هم فارسی سوزلرئ / ک.ز. خمزین، م.ای. مخموتوو، ق.ش. سيفوللین. — کازان: تات. کیت. نشر. ،1965. — 792 ب. =
 • آرابسکو-تاتارسکو-روسسکیي سلووار زایمستوووانیي: آرابیزمی ای فارسیزمی و یازیکئ تاتارسکوي لیتئراتوری / ک.ز. خامزین، م.ای. ماخموتوو، ق.ش. سايفوللین. — کازان: تات. کن. ایزد-وو، 1965. — 792 س.قابدئلکاюم ناسیيری ال-کازانی. تولی اوریس-تاتار سؤزلوگو. — کازان. تیپو-لیتوقرافіیا ایمپئراتورسکاقو اونیوئرسیتئتا. 1904ق.
 • کوربانقالیئو م.اون. ،قزیزوو ر. ،کولیئو ای.ق. تاتارچا-اوریسچا سؤزلوک. 15000 چاماسی سوز کئرتئلقن. — کازان: تاتقوسیزدات، 1927. — اون بئش، 219 س.
 • راخمانکولیي س. کرم ه. روسچا-تاتارچا مؤکممل لؤقاتروسچه - تاتارچه مکمّل لغت — کازان: ایزد-وو آخمئد قارئیا خاسانووا، 1912. — 624 ستر.
 • تؤرئکچه سؤزلوکلرتاتارچا-تؤرئکچه سؤزلوک / ف. قانیئو، ر. اخمتیانوو، اون. آچیکقؤز. — م.: اینسان، 1997. — 496 ب. =
 • تاتارجا-تورکچئ سؤزلوک / ف. گانییئو، ر. آهمئتیانوو، ه. آچیکگؤز. — موسکووا: اینسان، 1997. =
 • تاتارسکو-تورئتسکیي سلووار.سؤزلوک تؤرئک تئلئن اؤيرنئرقه تئلوچئلر اؤچئن تؤپلئ یاردملئک، تاتار تئلئن بئلئرقه تئلوچئلر اؤچئن ده بئلئشمه بولیپ توراچاک. شولاي اوک جانلی سؤيلشو پروتسئسسیندا دا بولیشلیک ایته آلاچاک. سؤزلوکته 22000 یاکین سوز بار.
 • تؤرئکچه-تاتارچا سؤزلوک / ر. اخمتیانوو، ر. مؤخممتدینوو، ف. نوریئوا، ف. قانیئو. — م.: اینسان، 1998. — 560 ب. =
 • تورکچئ-تاتارجا سؤزلوک / ر. آهمئتیانوو، ر. موحاممئتدین، ف. نورییئوا، ف. گانییئو. — موسکووا: اینسان، 1998. =
 • تورئتسکو-تاتارسکیي سلووار.سؤزلوک تؤرئک هم تاتار تئللرئن اؤيرنئرقه تئلقننر اؤچئن تؤپلئ کوللانما بولیپ توراچاک، ترجئمه эشئنده ده فايدالی بئلئشمه بولاچاک، آنی سؤيلشو پروتسئسسیندا دا کوللانیرقا مؤمکین. سؤزلوکته 20000 یاکین قیيباره بار.شولاي اوک کاراقیزویکیپئدییا:سؤزلوکلرسیلتامالار